Aktiviteter i nærmeste framtid legges ut på facebook. 

Årsmøte for 2023 holdes torsdag 15.februar. Mer info kommer i løpet av januar 2024.

Pasvik Trail 2024 arrangeres 4.april 2024.


Årshjulet for 2024-2025 vil bli oppdatert i tiden før årsmøtet i februar 2024.

Årshjul for 2023-2024 kan lastes ned her:

aktivitetshjul-varanger-trekkhundklubb-2023-24.pdf