De fleste medlemmene i Varanger Trekkhundklubb driver med sledekjøring, enten for å konkurrere på løp, eller som friluftsliv. 

Vi har årlig deltakere på forskjellige løp som Bergebyløpet, Finnmarksløpet 600 og 1200 eller Pasvik Trail som klubben arrangerer.

Langdistanse hundekjøring er det som er mest vanlig, dvs lengre løp over med hviletid og 8 eller 14 hunder i spannet. Løpene som er terminfestet og arrangeres i Nord-Norge defineres som langdistanse. Tradisjonelt har det vært få korte løp, men dette er noe klubben jobber med å få til for å øke lavterskel tilbudet.