Klubben har siden oppstarten hatt mange som har bidratt i en årrekke på forskjellige områder. Noen har utmerket seg og har blitt utnevnt som æresmedlem.

Reidun Karlsen

Reidun Karlsen - utnevnt som æresmedlem i 2018.

Rutha Bang Pedersen

Ruth Bang Pedersen - utnevnt som æresmedlem i april 2023. 

Arne Granberg

Arne Granberg.